Początki motoryzacji w Polsce

Interesuje Cię kiedy i w jakich sposób zaczęła się przygoda naszego kraju z samochodami i ruchem drogowym? Motoryzacja, eksploatacja w tym zakresie i jej dość długa historia to bardzo ciekawe zagadnienia i warto przyjrzeć się jej początkom. W zasadzie wszystko zaczęło się wraz z rozpoczęciem XX wieku. Polska była pod zaborami, ale na jej terenie było już zarejestrowanych kilkaset pojazdów. Tamte samochody znacznie różnią się od współczesnych, ale do dziś zachwycają: wyglądem, silnikami, szczegółami konstrukcji. Co ciekawe, gdy sięgamy do tamtych lat i historii motoryzacji, to powinniśmy zwrócić uwagę, że w różnych rejonach ziem należących wcześniej do państwa polskiego, różnie wyglądała sytuacja. Ilość dróg i zagęszczenie sieci drogowej oraz ich stan był bardzo zróżnicowany. W związku z różnicami w zamożności mieszkańców różnych rejonów, różnie było również z ilością samochodów w rejonach trzech zaborów. Co także ciekawe- nie było jednolitego prawodawstwa. Nie wszędzie był na przykład ruch prawostronny.