Optymalizacja kosztów transportu

Koszty transportu mogą sięgać powyżej pięćdziesięciu procent ogólnych kosztów produkcji. Jest to bardzo dużo zważywszy, że aby wyprodukować dany wyrób niezbędne jest wykonanie szeregu dodatkowych czynności, a więc proces obróbki, składowanie magazynowanie itd. Nie dziwi, zatem nikogo fakt, że firmy starają się szukać różnych sposobów na obniżenie kosztów związanych z transportem. Najczęściej wykorzystuje się specjalistyczne programy pozwalające na zaplanowanie trasy tak, aby nie nadrabiać kilometrów. Jeżeli wielkość dostaw jest o wiele mniejsza niż ładowność pojazdu, lecz jeżeli przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednim środkiem transportu i planuje dopiero go zakupić to wówczas można wziąć pod uwagę skorzystanie z usług firmy zewnętrznej. Wszelkie koszty związane z zakupem samochodu, ubezpieczeniem auta oraz zatrudnieniem i wyszkoleniem kadry są ponoszone wówczas przez firmę zewnętrzną. Pozwala to na ograniczenie kosztów, które generuje funkcja transportu. Optymalizacja kosztów transportu to przede wszystkim przemyślane podejście do organizacji czynności związanych z przemieszczaniem towarów.

Przedsiębiorstwo powinno wykorzystać jak najlepiej ładowność środków transportu oraz tak zaprojektować opakowania, aby pozwoliły one na załadowanie do auta jak największej ilości towarów. Trasy powinny obejmować jedynie najkrótsze drogi, które pozwolą na ominięcie korków oraz robót drogowych, lecz jednocześnie będą na tyle bezpieczne, że nie zagrożą transportowanym przesyłką. Ważne jest również posiadanie wyspecjalizowanej kadry, ale przede wszystkim kierowców, którym można ufać i którzy jeżdżą bezkolizyjnie. Czasem przy niektórych zamówieniach lepszym rozwiązaniem jest transport wyrobów mniejszymi partiami, natomiast przy niektórych magazynowanie części wyprodukowanego asortymentu i przemieszczenie dużego tonażu. Jednak aby odpowiedzieć na pytanie, która opcja pasuje w danym przypadku wymagane jest sporządzenie odpowiedniej analizy zarówno kosztów jak i potrzeb klienta. Dobrze przeprowadzona optymalizacja czynności związanych z transportem pomoże na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez firmę w tym zakresie nawet o dwadzieścia procent.