żegluga śródlądowa co to właściwie jest?

Termin żegluga śródlądowa pojawia się zazwyczaj w podręcznikach geografii, jednak po zakończeniu szkoły kojarzymy ten termin, lecz trudno jest nam jednoznacznie odpowiedzieć, co to właściwie jest. Żegluga kojarzy się nam z wodą, jakąś rzeką, morzem lub stawem. Pomimo, że kojarzony jest również drugi człon nazwy a wiec śródlądowa to jednak całość jest trudna to opisania. Termin żegluga śródlądowa oznacza transport zarówno ludzi jak i towarów pomiędzy dwa punkty z wykorzystaniem wody. Najczęściej ta gałąź transportu związana jest z przemieszczaniem po rzekach oraz jeziorach. Żegluga śródlądowa nie obejmuje transportu po morzach ani oceanach, wówczas jest realizowany transport mordki. Żegluga ta wykorzystywana jest jedynie w małym stopniu do transportu. Zazwyczaj wymaga odpowiedniego przygotowania nadbrzeży, a także pojazdów, które będą się poruszały po wyznaczonych obszarach. Bardzo często ośrodki turystyczne i wypoczynkowe, które posiadają w swojej okolicy rzeki oraz jeziora zachęcają turystów poprzez szereg atrakcji związanych właśnie z żeglugą śródlądową.

Jednak są to wówczas trasy krótkie, pozwalające jedynie na podróż przez około godzinę, maksymalnie do dwóch. W niektórych państwach żegluga śródlądowa jest jedną z ważniejszych gałęzi transportu, konkurującym nawet z transportem samochodowym. Na terenie Polski praktykuje się ją bardzo rzadko. Nie ma w naszym kraju ukształtowanych odpowiednich punktów infrastruktury, które umożliwiają transport oraz przemieszczanie za pomocą rzek oraz jezior. Żegluga śródlądowa nie daje możliwości przemieszczania tak dużego tonażu jak na przykład za pomocą statków lub kolei jednak bardzo ważną jej cechą jest brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystywane łodzie nie emitują dwutlenku węgla, dzięki czemu nie powiększają ilości spalin w powietrzu. Coraz częściej prowadzi się dyskusje przez ekspertów z dziedziny transportu nad wdrożeniem rozwiązań mających za zadanie zwiększyć popularność tej gałęzi transportu w Polsce. Można to dokonać zarówno za pomocą ingerencji państwa w budowanie odpowiedniej infrastruktury jak również poprzez szereg ulg jak na przykład podatkowych dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na tego typu rozwiązania.