Uszkodzenie opon letnich

Na skutek użytkowania pojazdu, jazda po dziurawych drogach, nierównych i zanieczyszczonych nawierzchniach może dojść do uszkodzenia kół. Opony letnie są szczególnie podatne na zniszczenia. Za uszkodzenie opony należy uznać każdy jej defekt, który utrudnia lub uniemożliwia dalszą ich eksploatacją. Może to być uszkodzenie nabyte w czasie jazdy bądź też defekty fabryczne, niezależne od sposobu korzystania z samochodu. Uszkodzenia powstałe w procesie produkcji podlegają gwarancji i opony letnie powinny zostać oddane do sklepu, w którym je zakupione, natomiast sprzedawca zobowiązany jest wydać kupującemu nowy komplet opon. Uszkodzenia powstałe na skutek eksploatacji nie podlegają zamianie i ich naprawa musi być dokonana na koszt kierowcy samochodu. Uszkodzenia te można kwalifikować jako zewnętrzne, wewnętrzne, boczne, czołowe. Opony letnie mogą się szybciej zużywać, gdy są niewłaściwie eksploatowane. Szczególnie istotne jest utrzymywanie, wskazanego przez producenta pojazdu, ciśnienia w oponach. Zarówno zbyt wysokie jak i zbyt niskie ciśnienie przyczynia się do wzrostu prawdopodobieństwa zniszczenia kół. Przetarcia opony, wbicie ostrych elementów, otarcia boków, złe zamontowanie, wpadnięcie w dziurę drogową, wjazd na wysoki krawężnik to kolejne czynniki zmniejszające żywotność opony. Do najczęściej występujących uszkodzeń zalicza się przecięcie opony, przypadkowe lub celowe dokonane przez osoby trzecie, jak również wbicie ostrego elementu, zazwyczaj jest to gwóźdź. Skutkuje to osłabieniem opony i zejściem powietrza uniemożliwiając tym samym dalsza jazdę samochodem.