Systemy telematyczne w transporcie

Organizacja procesu transportu jest bardzo skomplikowanym zadaniem. Przede wszystkim w przypadku dużych tras oraz rozwożenia wyrobów do kilku podmiotów niezbędne jest zaplanowanie trasy tak, aby w jak największym stopniu zoptymalizować koszty oraz czas. W przypadku transportu towarów na rynki międzynarodowe jest konieczność liczenia się z przepisami oraz specyfiką organizacji transportu na trasach poszczególnych państw. Czasem mogą wystąpić nieprzewidziane roboty drogowe lub objazdy wynikające w wypadku, a czasem pracodawca odczuwa konieczność sprawdzenia i kontrolowania pracownika. Kwestie te oraz wiele innych rzutują na wzrost zainteresowania rozwiązaniami telepatycznymi w transporcie. Polegają one na zastosowaniu systemów inteligentnych bazujących na telekomunikacji oraz informatyce do realizacji zadań z zakresu transportu. Do najprostszych systemów można wyróżnić programy usprawniające obieg dokumentami w firmie, faks, telefon, komputer oraz Internet. Jednak zazwyczaj omawiając tematykę telematyki w transporcie przedstawiane są systemy bardziej złożone.

Wśród takich można wyróżnić systemy GPS, GPRS, GSM. Systemy te wykorzystywane są przez specjalistyczne urządzenia do lokalizacji obiektów. Dzięki temu właściciele firmy ma możliwość kontrolowania aktualnego miejsca pobytu pracownika, a osoba zlecająca transport może sprawdzić gdzie w danym momencie znajduje się jej paczka. Obecnie wiele firm kurierskich stosuje te udogodnienia dla klientów indywidualnych, którzy chcieliby upewnić się, czy ich przesyłka jest realizowana prawidłowo. Systemy telematyczne dają możliwość również planowania trasy w sposób optymalny zapewniając szybki czas realizacji dostawy. Ich możliwości obejmują również wychwytywanie wszelkich korków oraz objazdów na bieżąco, dzięki czemu można zmieniać trasę podczas podróży. Wdrożenie systemów telepatycznych w transporcie jest drogim przedsięwzięciem, gdyż bazują one na nowych technologiach oraz specjalistycznym sprzęcie co sprawia, iż wymagają poniesienia wysokich nakładów. Jednak ich zastosowanie przynosi obniżenie kosztów związanych z realizacją usług transportowych, a w efekcie zwrot poniesionych wydatków.