Specyfika firm działających w branży TSL

Branża TSL jest branżą zajmującą się takimi kwestiami jak transport, spedycja oraz logistyka. Zakres ich działania obejmuje szereg kwestii związanych z dostarczeniem klientowi produktu w danym miejscu oraz w danym czasie. Największy akcent kładziony jest na realizację funkcji transportu. Bardzo wiele firm działających w branży TSL to firmy spedycyjne, a więc odbierające od klientów zlecenia na przetransportowanie wybranych partii towaru. Dzięki specyfikacji usług dysponują one specjalistycznym sprzętem, czyli samochodami, które umożliwiają transport wyrobów o szczególnych wymaganiach. Na skorzystaniu z usług firm transportowych oraz spedycyjnych decydują się zazwyczaj podmioty, które ze względu na wysokie koszty realizacji czynności związanych z transportem nie mogą sobie na to pozwolić.

Dzięki konsolidacji towarów różnych firm, przedsiębiorstwa z branży TSL korzystają na pozytywnych aspektach ekonomiki skali, co pozwala na wykorzystanie pojemności ładowniczej do maksimum. Prawie każde przedsiębiorstwo, a już na pewno każda firma produkcyjna są zmuszone do realizowania czynności związanych z transportem. Wymagane jest nie tylko dostarczenie materiałów i półfabrykatów do organizacji, lecz także ich przemieszczanie wewnątrz firmy pomiędzy poszczególne stanowiska pracy, a także po realizacji procesu produkcji przetransportowanie z fabryki do hurtownika lub sklepu. W związku z tym transport jest nieodłącznym elementem towarzyszącym procesowi produkcji. Zazwyczaj generuje on bardzo koszty posiadające bardzo wysoki procentowy udział w całości nakładów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Dzięki zaostrzonej konkurencji na rynku firmy z branży TSL starają się zdobyć jak najwięcej klientów poprzez obniżanie cen, a także zwiększeniem, jakości świadczonych usług. Firmy transportowe realizują transport zarówno na terenie kraju jak i również za granicą. Posiadają one wszystkim wymagane zezwolenia do przemieszczania produktów i wyrobów poza granicami Polski. Znają się również na wymaganiach, jakie stawiane są przez pozostałe państwa w zakresie realizacji funkcji transportu.