PRAWO JAZDY 2

Są dwa najważniejsze dokumenty w Polsce, które powinien mieć każdy Polak, który chce dobrze prosperować w dzisiejszych czasach. Jednym z tych dokumentów jest dowód osobisty, który dostaje się po skończeniu swoich osiemnastych urodzin. Można go odebrać na dwa sposoby, pierwszym sposobem jest złożenie podania przed ukończeniem osiemnastego roku życia i wtedy dostaję się ten dowód z ważnością na pięć lat ale tylko w dniu swych urodzin. Kolejnym sposobem jest złożenie wniosku najwcześniej już w dniu swoich urodzin i po odczekaniu na zaakceptowanie naszych danych i uzupełnienie wszystkich formalności to trwa około dwudziestu dni otrzymamy nasz dowód na aż dziesięciu lat. Jak widać bardziej opłaca się złożyć wniosek w wieku osiemnastu lat i mieć go już na dziesięć lat bez potrzeby chodzenia do urzędów miasta.

Trzeba zaznaczyć iż teraz dowody osobiste każde miasto wydaje za darmo, kiedyś trzeba było zapłacić trzydzieści osiem złotych, zależnie od miasta, w którym się znajdujemy. Więc najlepszym okresem na wyrobienie dokumentu osobistego jest właśnie teraz. Kolejnym ważnym dokumentem jaki powinien mieć każdy Polak przy sobie jest prawo jazdy. Ten dokument już tak łatwo nie zdobywa się jak dowód osobisty. By otrzymać prawo jazdy przed złożeniem wniosku trzeba zdać odpowiednie egzaminy państwowe teoretyczne i praktyczne, na które trzeba mieć ukończony odpowiedni kurs. Wszystko wygląda łatwo lecz wszystko co wymieniłem niestety ale sporo kosztuje. Dokument pozwalający na prowadzenie pojazdu osobowego inaczej mówiąc prawo jazdy kosztuje osiemdziesiąt cztery złoto, ten koszt to wydrukowanie samego dokumentu który trwa około dwadzieścia dni tak samo jak w przypadku dokumentu osobistego. Wyżej wspominałem o kursach.

Kurs na prawo jazdy trwa około trzech miesięcy, oczywiście jest to zależne przede wszystkim od nas i w jakim stopniu poświęcimy czas na naukę. Mamy do zaliczenia trzydzieści godzin teoretycznych i trzydzieści godzin praktycznych. Po zaliczeniu trzydzieści godzin teoretycznych odbywa się próbny egzamin teoretyczny który tak samo jak państwowy skłąda się z osiemnastu pytań, tak samo jest z częścią teoretyczna. Po odpowiednim ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminu państwowego.